Ohjelmoinnin perusteita: iterointi ja rekursio

Iterointi on toistoa silmukassa (for, while, do) kunnes lopetusehto tulee vastaan. Esimerkiksi taulukon läpikäyminen toteutetaan usein juuri silmukassa ennen kaikkea sen helppouden takia. Yksinkertainen esimerkki iteroinnista on silmukka joka tulostaa omaa arvoaan.

// aloitetaan silmukka
for(int i = 0; i < 100; i++) {
        // tulostetaan silmukan arvo
	System.out.println(i);
}

Jos taasen halutaan kääntää String, senkin toteuttaminen iteroimalla on helppoa.

// yksinkertainen silmukka joka toteutuu niin kauan kunnes
// i:n arvo on alle muuttujan teksti pituus
while(i < teksti.length()) {
	kaannetty = teksti.charAt(i) + kaannetty;
	i++;
}

Rekursio tarjoaa toisenlaisen keinon toteuttaa samoja asioita kuin iterointi. Itse rekursion idea on yksinkertainen, metodi tai funktio kutsuu itse itseään kunnes ollaan tilanteessa jossa ei ole enää tarvetta jatkaa.
Jatka lukemista ”Ohjelmoinnin perusteita: iterointi ja rekursio”