Java ohjelmoinnin perusteita: periytyminen

Luokkien perintä (inherit) on erinomainen keino esimerkiksi yhdistää erilaisia luokkia toimivaksi kokonaisuudeksi. Jos on luotu esim. luokka Auto ja tarvitaan luokka Taksi on kannattavaa pohtia periytymisen käyttöä. Luokan Auto sisältämät muuttujat ja metodit todennäköisesti tarvitaan myös luokassa Taksi. Luokkaan Taksi voidaan lisäksi määritellä ko. luokan tarvitsemia lisämetodeja ja muuttujia.
Jatka lukemista ”Java ohjelmoinnin perusteita: periytyminen”