Java: määreitä – public, protected, private, static ja final

Periytymistä koskevassa artikkelissani jo sivusinkin suojausmääreitä (acces modifier), niistä on kuitenkin hyvä kirjoittaa oma tarkempi artikkelinsa. Aiheeseen kuuluu myös paketit, abstrakti luokka ja metodit sekä rajapinnat.


public, protected ja private
Suojausmääreiden avulla, metodeita ja niiden ominaisuuksia voidaan suojata ulkopuolisilta käsittelijöiltä. Määreiden avulla voidaan myös sallia tiettyjen ominaisuuksien tarkastelu ja muuntelu luokan ulkopuolelta.
Jatka lukemista ”Java: määreitä – public, protected, private, static ja final”

Java: sisäiset, paikalliset ja nimeämättömät luokat

Sisäinen luokka (inner class) on luokka jonkin toisen luokan sisällä. Sisäisen luokan metodit ja muuttujat ovat tällöin suojattu ulkopuoliselta käytöltä mutta ne ovat kuitenkin oman ulkoisen luokkansa käytössä. Ulkoisessa luokassa on luotava olio sisäisestä luokasta jotta sen metodeihin päästään kiinni.
Jatka lukemista ”Java: sisäiset, paikalliset ja nimeämättömät luokat”

Java: olion kopioiminen

Olion kopioiminen toiselle oliolle datasisältöineen onnistuu Javalla toteuttamalla kopioitavan olion luokassa Cloneable rajapinta sekä luomalla metodi clone() metodi.

Metodi clone() voisi näyttää seuraavanlaiselta:

// Toteutetaan clone() metodi Cloneable rajapinnasta
// luokassa LuokkaA
 protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
  LuokkaA palautus = (LuokkaA) super.clone();
  return palautus;
}

Jatka lukemista ”Java: olion kopioiminen”