Javan standardiluokkia: Math

Javan Math-luokka kuuluu standardikirjastoihin ja siinä on toteutettu monia eri matemaattisia funktioita. Luokasta ei voi luoda oliota, koska se sisältää ainoastaan staattisia metodeja. Useimmat Math-luokan metodit huolivat ja palauttavat ainoastaan double-tyyppisiä arvoja.

Math-luokan käyttö toimii kuten tavallisen luokan:

Math.metodi(argumentit);

Muutamia Math-luokan useimmiten käytettyjä metodeja ovat ainakin seuraavat:

abs(); // laskee luvun itseisarvon
ceil(); // palauttaa seuraavan yhtäsuuren tai suuremman kokonaisluvun kuin funktiolle parametrina tuotu luku
floor() // palauttaa seuraavan pienemmän tai yhtäsuuren kokonaisluvun
pow() // potenssilaskus
random() // palauttaa satunnaisluvun nolla ja yhden väliltä
sqrt() // laskee neliöjuuren
max() // palauttaa isomman kahdesta luvusta
min() // palauttaa pienemmän kahdesta luvusta

Math-luokan mukana tulee myös kaksi vakiota.