TAKK-opintosuoritus

Kristian opiskeli ja suoritti Opetushallituksen virallisen Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon TAKKissa.
Hyvän ammattitaidon lisäksi Kristianilla on erinomainen kyky oppia uutta ja soveltaa opittua erilaisissa tehtävissä. Hänellä on myös hyvät kommunikointitaidot. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni, vaan sen jakavat muutkin hänen opettajansa

Ilpo Tolvanen, Teacher

TAKK-opintosuoritus(2)

I will thank you, Kristian, for being so good a student in TAKK. I am missing your good questions and being so dedicated in studying. And I do remember comments of referees of you study: This work is GOOD. It can easily be seen, that here we have a professional, who knows what to do.

Pentti Ojaniemi, teacher, Java programmer

Näyttötyön metsästystä: kaipaatko koodia?

Kesä lähestyy ja opintojen saralla alkaa jo tulevina viikkoina olemaan pitkiäkin vapaita. IT-startin osalta ollaankin jo loppusuoralla ja tutkinnonosien suorittamiseen tähtäävä koulutus on paria päivää vaille valmis. Lopputyö IT-startin osalta on hyvällä mallilla, tämä Excel tehopaketti on käytännössä nätistelyä vaille valmis.

Ohjelmointipuolella ollaan käyty läpi ohjelmoinnin lisäksi perusteita myös seuraavista aiheista: UML, HTML, HTML5, CSS, php, graafinen käyttöliittymä ja sen suunnittelu ja SQL. Nyt työn alle on otettu Java EE6 servlet ja JSP.

Kesästä alkean onkin sitten edessä ohjelmointikoulutuksen lopputyön keksiminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Jos tarvitset jotain webbisivua tai ohjelmaa kuluvan vuoden loppuun mennessä niin ota yhteyttä. Se saattaa sopia näyttötyökseni kuin nenä päähän.

Katso myös Info-sivuni.

Java: Comparator

Comparator rajapinnan avulla voidaan toteuttaa halutunlaisia vertailuja listarakenteisiin sijoitettujen olioiden kesken. Siinä missä comparable rajapinnan käyttö vaatii meitä luomaan compareTo medotin jokaisen olion sisään, annetaan Comparatorissa vertailuun käytettävä luokka parametrina vaikka TreeSetin luomisen yhteydessä.

Rakennetaanpa pieni ohjelma. Ensin yksinkertainen Henkilö-luokka jonka avulla luomme perheen.
Jatka lukemista ”Java: Comparator”

Java ObjectStreamit ja sarjallistaminen

Olioiden sarjallistamiseksi kutsutaan sitä, kun virtaan kirjoitetaan olioarvoja. Näin kirjoitetut arvot voidaan lukea toisten olioiden arvoiksi. Eli ei kirjoiteta koko olioita.

Sarjallistettavien olioiden tulee toteuttaa rajapinta Serializable, joka ei vaadi kuin serialVersionUID muuttujan arvon asettamisen.

import java.io.Serializable;

public class Olio implements Serializable{
	// Defaultti serialVersionUID
	private static final long serialVersionUID = 1L;

Jatka lukemista ”Java ObjectStreamit ja sarjallistaminen”

Java: BufferedReader ja Writer

Jo aiemmin mainittujen FileReader ja FileWriter ja InputStreamReader ja OutputStreamWriter luokkien lisäksi Javassa on BufferedWriter ja BufferedReader luokat. Aiempiin verrattuna nämä ovat huomattavasti nopeampia, ne pystyvät lukemaan mm. tekstitiedostosta koko rivin kerrallaan readLine() metodin avulla. Luokka säästää paitsi luku- ja kirjoituskertoja niin sen myöden myös muistia ja prosessori aikaa.
Jatka lukemista ”Java: BufferedReader ja Writer”